Η Βιβλος Ιερεμιας / The Bible Jeremiah
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ο Ιερεμίας, αν και ένας ταπεινός νεαρός, είναι θεϊκός προφήτης. Ο Θεός τού εμφανίζεται με διάφορες μορφές και του μεταδίδει συνέχεια το ίδιο μήνυμα: πρέπει να ειδοποιήσει την Ιερουσαλήμ ότι μία μεγάλη δύναμη θα απειλήσει την πόλη, αν ο λαός δεν εγκαταλείψει την ειδωλολατρία για να αφοσιωθεί στον ένα και μοναδικό Θεό. Ο Ιερεμίας προσπαθεί με πάθος να μεταδώσει την προφητεία στους συμπατριώτες του αλλά αντιμετωπίζει μόνο χλευασμό και κακία και καταλήγει στη φυλακή, με εντολή του βασιλιά. Και μόνο όταν πλησιάζουν οι μεγάλες στρατιές της Βαβυλώνας απειλώντας να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ, αρχίζει ο κόσμος να πιστεύει τον προφήτη...

Δημοφιλέστερες